Ga naar de inhoud

Trainingsmomenten

Op dit moment is het mogelijk om op de maandagavond, donderdagavond en zondagochtend te trainen. We hebben besloten om, mede gezien de vakantie, de training op de maandagavond te laten vervallen met ingang van 13 juli 2020.

We zullen na de vakantie, in week 35, de trainingsmomenten herzien. Hier zijn verschillende redenen voor. De arena is nu op de donderdagavond aan zijn maximale capaciteit. Ook wordt het nu als onhandig ervaren dat de training op 2 opeenvolgende dagen is, waardoor 3x in de week trainen lastig is. Het voorstel voor na de vakantie is als volgt:

 • Dinsdagavond van 19 tot maximaal 21 uur
  Schoapkes: Begeleid (groep van 6 personen)
  Brekkers, bikkels: Begeleid
 • Donderdagavond van 19 tot maximaal 21 uur
  Schoapkes: Geen training
  (Resterende Schoapkes kunnen op de donderdag hun training voltooien)
  Brekkers, bikkels: Begeleid
 • Zondagochtend van 10 tot maximaal 12 uur
  Schoapkes: Begeleid (groep van 6 personen)
  Brekkers, bikkels: zelfstandig trainen

Bovenstaande is dus nog niet definitief! Mochten er andere suggesties zijn dan graag aan mij doorgeven!