Ga naar de inhoud

Als vereniging doen wij ons uiterste best om een omgeving te creëren waarbinnen iedereen zich comfortabel en veilig voelt.

Er zijn gedragscodes opgesteld voor sporters, trainers, scheidsrechters en bestuurders. Leden worden op de hoogte gebracht van de gedragscodes in het aanmeld formulier, daarnaast is er voor alle vrijwilligers een intake gesprek waar dit ter sprake komt.

Alle leden en vrijwilligers moeten ingeschreven zijn bij de survivalrunbond zodat zij vallen onder het tuchtrecht van de bond en daarnaast een aanvullende ongevallen verzekering hebben.

Het bestuur moet in het bezit zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag) van alle vrijwilligers die niet ouder is dan 5 jaar. Deze kan het bestuur kosteloos aanvragen met goedkeuring van de vrijwilliger.

Intakebeleid vrijwilligers

Voordat vrijwilligers, zoals bestuurders en trainers, worden aangenomen willen we graag het volgende regelen:

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de sportorganisatie voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de organisatie; sporters, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders, etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.

Als er iets mis gaat

Mocht er iets mis gaan dan is de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt. Zaken als grensoverschrijdend gedrag, gebruik van doping of match-fixing altijd melden!

Bij DSR

Binnen onze club zijn we momenteel nog bezig met het opleiden van VCPs.

Vertrouwenscontactpersoon bij de Survivalrun Bond Nederland

Zoek je liever contact met iemand die iets meer afstand heeft tot de club en haar leden, maar die wel een band heeft met onze sport, dan kun je contact opnemen met de vertrouwencontactspersoon van de SBN, Marloes Boersma. Marloes is telefonisch bereikbaar op 06-25030676.

Liever anoniem?

Daarnaast kun je nog contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland (onderdeel van NOC*NSF), waar je ook anoniem melding kunt maken van een incident, mocht je dat liever willen.